Znane i mniej znane zabytki kłodzkich wsi

Marcinów, Żelazno, Romanowo, Ołdrzychowice Kłodzkie, Rogówek

O grupie

„Detektywi przeszłości” to nieformalna grupa młodzieży zrzeszająca 15 osób w wieku 16-19 lat uczących się w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości. Pochodzimy z różnych środowisk; część z nas mieszka w Kłodzku lub pobliskich miastach, jednakże w naszej grupie nie brak i tych, którzy zamieszkują kłodzkie wsie.

Grupa spotyka się systematycznie by rozwijać swoje pasje i realizować postawione cele, czyli upowszechniać i poszerzać wiedzę dzieci, młodzieży i dorosłych na temat pomników kultury materialnej, zlokalizowanych we wsiach Gminy Kłodzko, często zapomnianych i zaniedbanych. Staramy się przywracać wiedzę o tych zabytkach, kształtując w ten sposób tożsamość i świadomość lokalną. Jak dotąd udało nam się zrealizować następujące projekty o charakterze historycznym i regionalnym:

  1. Dofinansowane w ramach Programu UE "Młodzież w działaniu": „Lech i Czech, czyli rozmowy o dobrym sąsiedztwie” (2012), „Kłodzko w kadrze” (2013-2014)’
  2. Dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programów „Wolontariat dla Dziedzictwa” i „Wspólnie dla Dziedzictwa”: „Zapomniane zabytki Ziemi Kłodzkiej. Starków, mała wieś z wielką historią” (2016), „Wieś bogata w historię – zabytki Starego Wielisławia” (2017), „Wielokulturowe dziedzictwo kłodzkich wsi – zabytki, które warto zobaczyć” (2018), „Znane i nieznane – odkrywamy zabytki kłodzkich wsi!” (2019), „Znane i mniej znane zabytki kłodzkich wsi” (2020),
  3. Dofinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Działaj lokalnie”: „Wielokulturowe dziedzictwo wsi Jaszkowa Dolna” (2018) oraz „Wielokulturowe dziedzictwo wsi Krosnowice” (2019), „Odkryj zapomniane i nieznane zabytki kłodzkich wsi” (2020),
  4. Dofinansowane ze środków Fundacji BZWBK: „Stary Wielisław, wieś z historią w tle” (2015-2016), – projekt zdobył Nagrodę Roku Gminy Kłodzko „Rununculus Penicillatus” w kategorii: Inicjatywa – Projekt - Produkt Roku 2015, "Wieś bogata w historię – zabytki Jaszkowej Górnej” (2018),
  5. Dofinansowane ze środków Fundacji „Potrafisz Polsko”: „Wielisławski włóczykij – pomniki wielokulturowego dziedzictwa w Starym Wielisławiu” (2017),
  6. Dofinansowane ze środków Fundacji PZU: „Kulturowe skarby kłodzkich wsi. Zabytki, które warto zobaczyć!” (2019),
  7. Dofinansowane w ramach lokalnego konkursu grantowego "Szkoła w Działaniu": „Stary Wielisław z historią w tle” (2015), „Wieś bogata w historię – zabytki Wojciechowic” (2017), „Kłodzki Książ – zabytki Piszkowic” (2018), „Sędziowska wieś – zabytki Droszkowa” (2019).
zdjecie grupy